Rynek gospodarczy w naszym kraju zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nie do poznania. Rozmawiając z pokoleniem w starszym wieku da się przekonać o tym, że wiele z tych osób pracowało przez niemal całe życie w jednym miejscu. Z tego bierze się wiele nieporozumień i konfliktów pomiędzy dziećmi a