Jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz sytuacja na rynku pracy wyglądała w taki sposób, iż przeważane umowy na etat i to w należących do państwa firmach. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych przeprowadzona została prywatyzacja wielu spółek i zaczęły na szerszą skalę powstawać firmy prywatne. Otwarcie się w stronę zachodu spowodowało, iż na